Διαβάσαμε

Η ΕΕ δίνει δισεκατομμύρια ευρώ στην Τουρκία με στόχο να αντιμετωπίσει το θέμα των προσφύγων. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ωστόσο πως τα χρήματα δεν αξιοποιούνται σωστά.

Τα χρήματα που δίνει η ΕΕ στην Τουρκία για τους πρόσφυγες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με πολύ καλύτερο τρόπο. Στο αποτέλεσμα αυτό καταλήγει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε πρόσφατη έκθεσή του.

Τουλάχιστον το ήμισυ των χρημάτων που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα δεν έχει επιφέρει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση στη διάθεσή τους.