Η μετανάστευση διχάζει την Ευρώπη

Μετανάστευση στην ΕΕ

Η γεωπολιτική είναι η μελέτη του πώς οι ανθρώπινες κοινωνίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον που τις περιβάλλει. Οι μεγάλες δημογραφικές μετατοπίσεις που φέρνουν σε επαφή τις κοινωνίες με νέους και συχνά απροσδόκητους τρόπους είναι, θεμελιωδώς, γεωπολιτικά σημαντικές.

Δεν είναι λοιπόν περίεργο το γεγονός ότι η μετανάστευση έχει γίνει ένα τόσο πολωμένο ζήτημα στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση της Γερμανίας είναι όλο και περισσότερο διχασμένη, όπως αποδεικνύεται από την άνοδο του κόμματος AfD, το οποίο υποστηρίζει αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους. Ένας συνασπισμός αντι-μεταναστευτικών και γενικά ευρωσκεπτικών κομμάτων μόλις εξελέγη στην Ιταλία. Η Πολωνία και η Ουγγαρία αμφότερες αντέδρασαν εναντίον των οδηγιών της ΕΕ σχετικά με την πολιτική της ηπειρωτικής μετανάστευσης.

Η φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά τη μετανάστευση ακόμη σημαντικότερο ζήτημα. Ένα από τα φιλοσοφικά δόγματα της Ένωσης είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, αλλά οι Βρυξέλλες δυσκολεύονται να επιβάλουν τους δικούς τους κανόνες σε ανυπάκουες χώρες. Καθώς αλλάζουν τα δημογραφικά στοιχεία των μελών της ΕΕ, ίσως επίσης να αλλάζει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η θέση της μετανάστευσης διαίρει την ΕΕ εμφανίστηκε πρώτα στα γεωπολιτικά μελλοντικά.

Το Geopolitical Futures δημοσιοποίησε τον ανωτέρω χάρτη, ο οποίος παρουσιάζει τις χώρες που επανεισήγαγαν συνοριακούς ελέγχους καθώς και τον αριθμό μεταναστών ανά ευρωπαϊκή χώρα. Σε πλήρη ανάπτυξη ο χάρτης βρίσκεται εδώ.