ΕΕ

Η Σερβία και το Μαυροβούνιο άνοιξαν στις 10 Δεκεμβρίου νέα κεφάλαια προσχώρησης στις διαπραγματεύσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την ενδεχόμενη ένταξή τους στο μπλοκ των χωρών της γηραιάς ηπείρου.

Οι δύο χώρες πρέπει να διαπραγματευτούν 35 διαφορετικούς τομείς πολιτικής ή αλλιώς «κεφάλαια προσχώρησης» (accession chapters), προκειμένου να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους με το ευρωπαϊκό κεκτημένο -την συσσωρευμένη νομοθεσία, τις νομικές πράξεις και τις δικαστικές αποφάσεις που αποτελούν το σώμα του νόμου που διέπει την ένωση των 28 κρατών-μελών.