Το εισιτήριο για την διαδρομή του θανάτου

προσφυγες

Η αμοιβή για λαθραία διακίνηση ανθρώπων δεν είναι σταθερή και εξαρτάται από  μια σειρά παραγόντων, όπως η απόσταση, η περιοχή, ο τρόπος μεταφοράς, οι συνοριακοί έλεγχοι, η δυσκολία διέλευσης των συνόρων κ.α.

Οι λαθρέμποροι λειτουργούν όπως οι νόμιμοι επιχειρηματίες και χρεώνουν διαφορετικές τιμές για διαφορετικές υπηρεσίες. Συνήθως, όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα μιας επιτυχημένης «διέλευσης». Ταυτόχρονα, μια υψηλή  τιμή δεν εγγυάται ένα ασφαλές και επιτυχημένο πέρασμα, παρά τις υποσχέσεις του λαθρεμπόρου. Ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι λαθροδιακινητές χρησιμοποιούν διαφορετικές τιμές για διάφορες υπηρεσίες, μπορεί να βρεθεί  κατά μήκος της οδού της Ανατολικής Μεσογείου.  Η τιμή για το ταξίδι από τις ακτές της Τουρκίας σε οποιοδήποτε από τα ελληνικά νησιά, κυμαίνεται από € 900 έως € 7.000. Οι διακυμάνσεις των τιμών δεν σχετίζονται μόνο με την άνεση και την ασφάλεια των μέσων μεταφοράς. Οι τιμές επίσης συχνά αλλάζουν ανάλογα με την εποχή και τείνουν να είναι φθηνότερες όταν το ταξίδι είναι πιο επικίνδυνο.

Οι τιμές μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζουν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, μεταξύ μεταναστών και λαθρεμπόρων. Οι διαπραγματεύσεις αυτές - πέραν των τιμών, αλλά και των συνθηκών, των ζητημάτων ασφαλείας, των οδών και των οχημάτων - εξαρτώνται σε κάποιο βαθμό από την διαπραγματευτική δύναμη του μετανάστη έναντι του λαθρεμπόρου.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ποικίλλουν, ανάλογα με τις διάφορες διαδρομές λαθρεμπορίου. Στην Ανατολική Μεσογειακή διαδρομή, παραδείγματος χάριν - σε αντίθεση με την Κεντρική Μεσόγειο – η τιμή περιλαμβάνει συνήθως «εγγυημένη παράδοση». Υπάρχουν και  «πακέτα πολλαπλών διαδρομών ». Δηλαδή ο λαθρέμπορος, σε περίπτωση αποτυχίας, είναι υποχρεωμένος να παράσχει δωρεάν τις υπηρεσίες του μέχρι ο διακινούμενος να φθάσει στον προορισμό του. Παρόμοια υπηρεσία προσφέρεται περιστασιακά από λαθρεμπόρους που διευκολύνουν κινήσεις από την Ινδία στην Ευρώπη. 

Στην Νοτιοανατολική Ασία, οι υπηρεσίες λαθρεμπορίου μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας  στη χώρα προορισμού. Ακόμα και αν δεν περιλαμβάνεται η τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, στην τιμή  που καταβάλλουν οι μετανάστες καλύπτεται  συνήθως όχι μόνο το κόστος διέλευσης των συνόρων, αλλά και η διαμονή και η μεταφορά. Επιπροσθέτως, οι τιμες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φύλο και την ιθαγένεια των μεταναστών.

Αυτή η διαφοροποίηση των τιμών, μπορεί να σχετίζεται με την υψηλότερη ή χαμηλότερη ζήτηση για υπηρεσίες από ορισμένες εθνικότητες, καθώς και με την αγοραστική δύναμη των μεταναστών-προσφύγων . Για παράδειγμα, πολίτες της Συρίας πληρώνουν συχνά πιο υψηλές αμοιβές, καθώς θεωρούνται ότι είναι πλουσιότεροι από τους πολίτες άλλων εθνικοτήτων που επιδιώκουν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη κατά μήκος των ίδιων διαδρομών.

Οι λαθρέμποροι μπορούν να ζητήσουν από τους μετανάστες να πληρώνουν προκαταβολικά πριν τη διέλευση από  τα σύνορα. Πιο συχνά όμως, οι πληρωμές γίνονται  σε διαφορετικά στάδια κατά μήκος της διαδρομής. Η αρχική πληρωμή γίνεται πριν από τη διέλευση και η εξόφληση όταν φτάσει στον προορισμό.

Η εξόφληση πρίν την διέλευση, μπορεί να κάνει «ευάλωτους» τους διακινούμενους , αφού ο λαθρέμπορος έχει ήδη εξοφληθεί και επομένως δεν έχει λόγο  να μεταχειρίζεται σωστά τους μετανάστες και να οργανώσει ένα ασφαλές ταξίδι. Αντίθετα οι πληρωμές μετά τη διέλευση των συνόρων μετριάζουν τους κινδύνους, καθώς είναι προς το συμφέρον του λαθρεμπόρου να  οι μετανάστες να  φθάσουν με ασφάλεια στον προορισμό τους. Στις περιπτώσεις όπου η συμφωνία  καλύπτει ένα μόνο σημείο διέλευσης των συνόρων, οι πληρωμές πραγματοποιούνται είτε προκαταβολικά  είτε- συχνότερα- σε δύο δόσεις. Μια πριν την αναχώρηση και μία  κατά την άφιξη.

Στην Ανατολική Μεσογειακή διαδρομή,  ορισμένοι μετανάστες πληρώνουν το μισό αντίτιμο προκαταβολικά . Το υπόλοιπο καταβάλλεται από συγγενείς ή φίλους μετά από έγγραφη ή προφορική επιβεβαίωση με φωτογραφίες του μετανάστη στη χώρα προορισμού .

Σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερη είναι η διαδρομή λαθρεμπορίου, τόσο πιο εξελιγμένη είναι η μέθοδος πληρωμής. Μία από τις πιο χρησιμοποιούμενες μεθόδους κατά μήκος μεγάλων διαδρομών λαθρεμπορίου είναι η hawala. Το σύστημα αυτό βασίζεται σε συγγενείς, φίλους προέλευσης. Πριν εγκαταλείψουν τη χώρα τους, οι μετανάστες-πρόσφυγες  ή  συγγενείς τους δίνουν τα χρήματα σε ένα αξιόπιστο πρόσωπο, ένα hawaladar. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το ποσό-τμηματικά ή στο σύνολο του-καταβάλλεται   από τον hawaladar στον διακινητή, με την άφιξη του διακινούμενου είτε στον τελικό προορισμό είτε σε σημεία-χώρες διέλευσης. Ειδικά στις  πολλαπλές πληρωμές, ο διακινούμενος έρχεται σε επαφή με τον  hawaladar για να ζητήσει την πληρωμή .

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι πληρωμής, όπως από πρακτορεία  μεταφοράς χρημάτων. Τα χρήματα κατατίθενται σε έναν οργανισμό με  έναν κωδικό ασφαλείας. Μόλις ο μετανάστης επιβεβαιώσει την ασφαλή άφιξή του στον ενδιάμεσο ή τον τελικό προορισμό, τα χρήματα είναι προσβάσιμα στο κύκλωμα   με την αποκάλυψη του κωδικού . Υπάρχουν φυσικά και παραλλαγές.

Η αμοιβή για λαθραία διακίνηση δεν είναι σταθερή και εξαρτάται από  μια σειρά παραγόντων, όπως η απόσταση, η περιοχή, ο τρόπος μεταφοράς, οι συνοριακοί έλεγχοι, η δυσκολία διέλευσης των συνόρων κ.α.

Οι λαθρέμποροι λειτουργούν όπως οι νόμιμοι επιχειρηματίες και χρεώνουν διαφορετικές τιμές  για διαφορετικές υπηρεσίες. Συνήθως όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα μιας επιτυχημένης «διέλευσης». Ταυτόχρονα, μια υψηλή  τιμή δεν εγγυάται ένα ασφαλές και επιτυχημένο πέρασμα, παρά τις υποσχέσεις του λαθρεμπόρου. Ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι λαθρέμποροι χρησιμοποιούν διαφορετικές τιμές για διάφορες υπηρεσίες , μπορεί να βρεθεί  κατά μήκος της οδού της Ανατολικής Μεσογείου.  Η τιμή για το  ταξίδι από τις ακτές της Τουρκίας σε οποιοδήποτε από τα ελληνικά νησιά, κυμαίνεται από € 900 έως € 7.000. Οι διακυμάνσεις των τιμών δεν σχετίζονται μόνο με την άνεση και την ασφάλεια των μέσων μεταφοράς. Οι τιμές επίσης συχνά αλλάζουν ανάλογα με την εποχή και τείνουν να είναι φθηνότερες όταν το ταξίδι είναι πιο επικίνδυνο.

Οι τιμές μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζουν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, μεταξύ μεταναστών και λαθρεμπόρων. Οι διαπραγματεύσεις αυτές - πέραν των τιμών, αλλά και των συνθηκών, των ζητημάτων ασφαλείας, των οδών και των οχημάτων - εξαρτώνται σε κάποιο βαθμό από την διαπραγματευτική δύναμη του μετανάστη έναντι του λαθρεμπόρου.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ποικίλλουν, ανάλογα με τις διάφορες διαδρομές λαθρεμπορίου. Στην Ανατολική Μεσογειακή διαδρομή, παραδείγματος χάριν - σε αντίθεση με την Κεντρική Μεσόγειο – η τιμή  περιλαμβάνει συνήθως «εγγυημένη παράδοση». Υπάρχουν και  «πακέτα πολλαπλών διαδρομών » . Δηλαδή ο λαθρέμπορος  σε περίπτωση αποτυχίας, είναι υποχρεωμένος να παράσχει δωρεάν τις υπηρεσίες του μέχρι ο διακινούμενος να φθάσει στον προορισμό του. Παρόμοια υπηρεσία προσφέρεται περιστασιακά από λαθρεμπόρους που διευκολύνουν κινήσεις από την Ινδία στην Ευρώπη. 

Στην Νοτιοανατολική Ασία, οι υπηρεσίες λαθρεμπορίου μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας  στη χώρα προορισμού. Ακόμα και αν δεν περιλαμβάνεται η τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, στην τιμή  που καταβάλλουν οι μετανάστες καλύπτεται  συνήθως όχι μόνο το κόστος διέλευσης των συνόρων, αλλά και η διαμονή και η μεταφορά. Επιπροσθέτως, οι τιμες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φύλο και την ιθαγένεια των μεταναστών.

Αυτή η διαφοροποίηση των τιμών, μπορεί να σχετίζεται με την υψηλότερη ή χαμηλότερη ζήτηση για υπηρεσίες από ορισμένες εθνικότητες, καθώς και με την αγοραστική δύναμη των μεταναστών-προσφύγων . Για παράδειγμα, πολίτες της Συρίας πληρώνουν συχνά πιο υψηλές αμοιβές, καθώς θεωρούνται ότι είναι πλουσιότεροι από τους πολίτες άλλων εθνικοτήτων που επιδιώκουν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη κατά μήκος των ίδιων διαδρομών.

Οι λαθρέμποροι μπορούν να ζητήσουν από τους μετανάστες να πληρώνουν προκαταβολικά πριν τη διέλευση από  τα σύνορα. Πιο συχνά όμως, οι πληρωμές γίνονται  σε διαφορετικά στάδια κατά μήκος της διαδρομής. Η αρχική πληρωμή γίνεται πριν από τη διέλευση και η εξόφληση όταν φτάσει στον προορισμό.

Η εξόφληση πρίν την διέλευση, μπορεί να κάνει «ευάλωτους» τους διακινούμενους , αφού ο λαθρέμπορος έχει ήδη εξοφληθεί και επομένως δεν έχει λόγο  να μεταχειρίζεται σωστά τους μετανάστες και να οργανώσει ένα ασφαλές ταξίδι. Αντίθετα οι πληρωμές μετά τη διέλευση των συνόρων μετριάζουν τους κινδύνους, καθώς είναι προς το συμφέρον του λαθρεμπόρου να  οι μετανάστες να  φθάσουν με ασφάλεια στον προορισμό τους. Στις περιπτώσεις όπου η συμφωνία  καλύπτει ένα μόνο σημείο διέλευσης των συνόρων, οι πληρωμές πραγματοποιούνται είτε προκαταβολικά  είτε- συχνότερα- σε δύο δόσεις. Μία πριν την αναχώρηση και μία  κατά την άφιξη.

Στην Ανατολική Μεσογειακή διαδρομή,  ορισμένοι μετανάστες πληρώνουν το μισό αντίτιμο προκαταβολικά . Το υπόλοιπο καταβάλλεται από συγγενείς ή φίλους μετά από έγγραφη ή προφορική επιβεβαίωση με φωτογραφίες του μετανάστη στη χώρα προορισμού .

Σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερη είναι η διαδρομή λαθρεμπορίου, τόσο πιο εξελιγμένη είναι η μέθοδος πληρωμής. Μία από τις πιο χρησιμοποιούμενες μεθόδους κατά μήκος μεγάλων διαδρομών λαθρεμπορίου είναι η hawala. Το σύστημα αυτό βασίζεται σε συγγενείς, φίλους προέλευσης. Πριν εγκαταλείψουν τη χώρα τους, οι μετανάστες-πρόσφυγες  ή  συγγενείς τους δίνουν τα χρήματα σε ένα αξιόπιστο πρόσωπο, ένα hawaladar. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το ποσό-τμηματικά ή στο σύνολο του-καταβάλλεται   από τον hawaladar στον διακινητή, με την άφιξη του διακινούμενου είτε στον τελικό προορισμό είτε σε σημεία-χώρες διέλευσης. Ειδικά στις  πολλαπλές πληρωμές, ο διακινούμενος έρχεται σε επαφή με τον  hawaladar για να ζητήσει την πληρωμή .

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι πληρωμής, όπως από πρακτορεία  μεταφοράς χρημάτων. Τα χρήματα κατατίθενται σε έναν οργανισμό με  έναν κωδικό ασφαλείας. Μόλις ο μετανάστης επιβεβαιώσει την ασφαλή άφιξή του στον ενδιάμεσο ή τον τελικό προορισμό, τα χρήματα είναι προσβάσιμα στο κύκλωμα   με την αποκάλυψη του κωδικού . Υπάρχουν φυσικά και παραλλαγές.