Γερμανικά "κόλπα"

καλαβρυτα

Αν γυρίσουμε το ρολόι στο 1941 θα βρεθούμε σε μία Ελλάδα υπό γερμανική κατοχή. Εκτός από την αρπαγή πάγιων περιουσιακών στοιχείων αλλά και της γεωργικής παραγωγής οι δυνάμεις κατοχής επέβαλλαν:
Α. Την καταβολή αποζημιώσεων για τα έξοδα κατοχής . Δηλαδή το ελληνικό Δημόσιο κατέβαλε τεράστια χρηματικά ποσά για την πληρωμή των εξόδων των αρχών κατοχής.


Β. Πιστώσεις για την αντιμετώπιση των δαπανών κατοχής. Εφάρμοσαν όμως και μία άλλημέθοδο: το clearing. Δηλαδή το εξαγωγικό εμπόριο γίνονταν μέσω ενός συστήματος εισαγωγών εξαγωγών τιμολογούμενων προϊόντων. Στις αρχές τις κατοχής το ισοζύγιο ήταν ενεργητικό υπέρ της Ελλάδας. Σε δύο χρόνια όμως μετατράπηκε σε έντονα αρνητικό και αυτό διότι:


Α. Οι γερμανοί είτε δεν πλήρωναν καθόλου την αξία των προϊόντων που εισήγαγαν από την Ελλάδα είτε χρησιμοποιώντας το πληθωριστικό ελληνικό νόμισμα περιόριζαν στο ελάχιστο το κόστος που είχαν σε γερμανικά μάρκα.


Β.Οι έλληνες πλήρωναν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από τις εισαγωγές γερμανικών προϊόντων .


Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που συγκέντρωσε η Τράπεζα της Ελλάδος * το 1994 , με την μέθοδο αυτή οι γερμανοί «βούτηξαν»: -2.002.663 χρυσές λίρες ως έξοδα κατοχής (η τιμή της χρυσής καθορίστηκε ως η μέση μηνιαία τιμή στο Χρηματιστήριο Αθηνών την περίοδο κατάρτισης τους πίνακα) -3.670.610 χρυσές λίρες ως πιστώσεις (η τιμή της χρυσής καθορίστηκε ως η μέση μηνιαία τιμή στο Χρηματιστήριο Αθηνών την περίοδο κατάρτισης τους πίνακα) Σύμφωνα με την εκκαθάριση του clearing που έγινε στο τέλος του 1994, οι υποχρεώσεις της Γερμανίας ανέρχονταν σε 929.328.391 γερμανικά μάρκα.**

Από στοιχεία της ελληνικής Κυβέρνησης τα οποία στα οποία βασίστηκε η συμφωνία της 14ης Ιανουαρίου 1946 , το κόστος των ζημιών από την γερμανική «διάσωση» της περιόδου 1941-1994 ανήλθε σε 14.644.000.000 δολάρια του 1938.***

Φυσικά, ελάχιστα ξεπληρώθηκαν καθώς απ΄ότι δείχνει και η ιστορία (σ.σ. επανορθώσεις που ανέκυψαν από την συνθήκη των Βερσαλλιών ) υποχρεώσεις έχουν μόνο οι άλλοι και όχι οι Γερμανοί. Σαν να λέμε «…παίζουμε και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί»

 


* Ηλία Βενέζη: Χρονικό Τραπέζης της Ελλάδος , Αθήνα 1955, σελ:306.
** Ηλία Βενέζη: Χρονικό Τραπέζης της Ελλάδος , Αθήνα 1955, σελ:310.
*** Τα Πενήντα Χρόνια της Τραπέζης της Ελλάδος , Αθήνα 1978, σελ342.