Περί δασοπροστασίας

πυρκαγια

Η Διεθνής Οργάνωση Γεωργίας και Τροφίμων παρακολουθεί εδώ και χρόνια την εξέλιξη των πυρκαγιών ανά τον κόσμο, οι οποίες αυξάνουν δραματικά, από τη Βραζιλία, την Ινδονησία, την Αυστραλία, τη Ρωσία, την Ελλάδα, τις ΗΠΑ μέχρι την Ελλάδα και την Μποτσουάνα.Οι αιτίες για τις μεγάλες πυρκαγιές είναι πολύ διαφορετικές. Υπάρχουν εμπρησμοί όπως για παράδειγμα στη Βραζιλία, ούτως ώστε να αυξηθούν τα τμήματα καλλιεργήσιμης γης, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι κλιματικές αλλαγές, οι οποίες συμβάλλουν και αυτές στην αύξηση των πυρκαγιών. Η παρατεταμένη ξηρασία για παράδειγμα καταστρέφει ολόκληρες εκτάσεις δασών από τη βόρεια Σιβηρία μέχρι τον Καναδά. Εκτός αυτού και τα μέτρα πρόληψης δεν επαρκούν, όπως για παράδειγμα συνέβη με τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα, την Αυστραλία, την Πορτογαλία. Το τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Γεωργίας και Τροφίμων επισημαίνει:

«Όπου υπάρχει βλάστηση μπορεί να ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό τον κίνδυνο. Δεύτερον θα πρέπει εκεί που εντοπίζονται δομικά προβλήματα να υπάρξει ένας σωστός σχεδιασμός. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να μειώσουμε τους κινδύνους. Κατοικημένες περιοχές θα πρέπει να διαχωριστούν σωστά από τα δάση. Και μέσα στις δασώδεις περιοχές θα πρέπει να υπάρχουν αντιπυρηνικές ζώνες.

Τα τελευταία 20 χρόνια είναι αλήθεια πως έχουν αρχίσει να ερευνώνται και να γίνονται πιο αποδεκτοί εναλλακτικοί τρόποι κατάσβεσης και πρόληψης των πυρκαγιών και τα μέσα να μην εξαντλούνται μόνο στην αγορά νέων τεχνικών μέσων όπως είναι τα πυροσβεστικά αεροπλάνα και αυτοκίνητα. Οι ειδικοί πάντως, οι άνθρωποι που ασχολούνται συστηματικότερα με το θέμα, υποδεικνύουν και πάλι πως την ευθύνη την έχουν πρωτίστως οι πολιτικοί. Είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση και ούτε στον τομέα αυτό φαίνεται να τα πηγαίνουν πολύ καλά.Ένα  μέτρο – όσο και να ακούγεται ασυνήθιστο – είναι οι ελεγχόμενες πυρκαγιές.Αυτό που παραδοσιακά έκαναν οι Ινδιάνοι στις ΗΠΑ, οι Αμπορίτζινις, οι αυτόχθονες στην Αυστραλία ή ακόμα και οι λαοί της Μεσογείου – δηλαδή τις ελεγχόμενες πυρκαγιές . Σε πολλές χώρες έχει απαγορευθεί αυτή η πρακτική. Σκέφτονται πως είναι δυνατόν να καταπολεμήσεις τη φωτιά με φωτιά. Είναι όμως πράγματι ο πιο φθηνός και οικολογικός τρόπος και η μοναδική πιθανότητα να γίνουν τα δάση πιο ανθεκτικά.

Μια πολύ σημαντική πτυχή της πυρόσβεσης των δασών είναι η πρόληψη μέσω της έγκαιρης διάγνωσης του καπνού. Στη Γερμανία, όπου τα τελευταία χρόνια οι έχουν πολλαπλασιαστεί οι πυρκαγιές στα δάση, από το 2002 έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα αυτόματο σύστημα έγκαιρης διάγνωσης του καπνού, το Fire Watch. Το σύστημα λειτουργεί με οπτικές ίνες και αισθητήρες, μέσω των οποίων γίνεται ο εντοπισμός μέσα σε 4 λεπτά του καπνού σε περίμετρο 15 χιλιομέτρων από εκεί που έχουν τοποθετηθεί. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να στέλνει φωτογραφίες και συντεταγμένες στα επί τόπου κέντρα καταπολέμησης της πυρκαγιάς . Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο αποτελεσματική και γρήγορη η πυρόσβεση σε πρώιμο στάδιο.