Κοινωνια

Ένα ιαπωνικό χωριό στοχεύει να είναι ο πρώτος δήμος μηδενικών αποβλήτων στον κόσμο μέχρι το 2020 και έχει ήδη φθάσει σε ποσοστό ανακύκλωσης 81%. Ένα μέλος της Ιαπωνικής Ακαδημίας Μηδενικών Αποβλήτων (Japanese Zero Waste Academy) είπε στο euractiv.com ότι το κατόρθωμα μπορεί να αναπαραχθεί αλλού.