Οικονομια

Ολοκληρώθηκε σήμερα, 20 Δεκεμβρίου 2018, η διαδικασία πώλησης ποσοστού 66% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΣΦΑ (31% για το ΤΑΙΠΕΔ και 35% για την ΕΛΠΕ ΑΕ), στην εταιρεία «SENFLUGA Energy Infrastructure Holdings S.A.», η οποία αποτελεί κοινοπραξία των εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., με παράλληλη είσπραξη του συνολικού τιμήματος 535 εκατ. ευρώ.

Η αναλογία του τιμήματος για την Εταιρεία ανέρχεται στα 283,7 εκατ. ευρώ.