Η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών

Νίκος Καραμούζης

Οι αντιδράσεις των αγορών για τις ελληνικές τράπεζες είναι υπερβολικές, καθώς οι τράπεζες πέρασαν όλες με επιτυχία τα stress tests, ακόμα και με υποθέσεις δυσμενούς σεναρίου, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), Νικόλαος Καραμούζης, κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο του Economist, «Digital Metamorphosis: Achieving growth in business and banking».

Ο κ. Καραμούζης τόνισε ότι «σήμερα έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ευρωστία και την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος και οι ελληνικές τράπεζες έχουν βελτιώσει όλους τους χρηματοοικονομικούς τους δείκτες, ρευστότητας και καταθέσεων, κεφαλαιακής επάρκειας, μείωσης των NPEs (Non Performing Exposure, μη εξυπηρετούμενη έκθεση), πρόσβασης στις αγορές και χρηματοδότησης της οικονομίας».
Επίσης υπογράμμισε ότι έχουν επιλυθεί πολλά κρίσιμα ζητήματα, ενώ ανέφερε ότι «χρειάζεται να διαχειριστούμε αποτελεσματικά και να μειώσουμε ταχύτατα το σημαντικό ύψος των NPEs, διατηρώντας παράλληλα την χρηματοοικονομική μας ευρωστία, την πρόσβαση στις αγορές και την εμπιστοσύνη πελατών, αγορών και εποπτικών Αρχών».

Πρόσθεσε δε ότι «η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, το καλό επενδυτικό, οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των αγορών, είναι κρίσιμες μεταβλητές για να συμβάλουν στην επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων χωρίς υπέρμετρο οικονομικό κόστος».

Η FITCH RATINGS

Η βελτιωμένη κατάσταση των ελληνικών τραπεζών, όπως την περιέγραψε ο κ. Καραμούζης, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι ο αξιολογητικός οίκος  Fitch Ratings ανακοίνωσε σήμερα πως αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση (IDR) της Alpha Bank και της Εθνικής Τράπεζας σε CCC+ από RD και της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς στο CCC από RD. Ταυτόχρονα, αναβάθμισε τα βραχυπρόθεσμα IDRs των τεσσάρων τραπεζών σε C από RD.
Σχολιάζοντας τις πρόσφατες τραπεζικές εξελίξεις, ο οίκος σημειώνει ότι η αναβάθμιση ακολουθεί την άρση των περιορισμών στις αναλήψεις τραπεζικών καταθέσεων και των νομικών περιορισμών στην ελεύθερη μετακίνηση κεφαλαίων εντός της χώρας την 1η Οκτωβρίου 2018. Κατά την Fitch, «οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον ουσιαστικά σε θέση να εξυπηρετούν όλες τις υποχρεώσεις τους».