Πολιτισμός

Τα αποτελέσματα μιας σημαντικής προσπάθειας ουσιαστικής αξιοποίησης της πολιτισμικής κληρονομιάς, του προγράμματος InHeriT δηλαδή, παρουσιάστηκαν πριν από λίγες ημέρες στο Κεντρικό Κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσία  του πρύτανη κ. Μελετίου Αθανασίου Δημόπουλου.

Το InHeriT είναι ένα τριετές πρόγραμμα που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την οικονομική και κοινωνική αξία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και τον καίριο ρόλο της στην δημιουργία τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξη.