γαλλικά

Το Brexit θα εκτοπίσει την αγγλική γλώσσα από τις επίσημες αίθουσες της ΕΕ; Το σίγουρο είναι ότι μέχρι το βρετανικό δημοψήφισμα η αγγλική γλώσσα επικρατούσε στην ΕΕ σε σχέση με την γαλλική. Αυτό, όμως, μπορεί να αλλάξει καθώς μόλις η Βρετανία εγκαταλείψει την ΕΕ, μόνο δύο, σχετικά μικρά κράτη-μέλη της ΕΕ -η Ιρλανδία και η Μάλτα- θα εξακολουθήσουν να έχουν τα αγγλικά ως επίσημη γλώσσα (παράλληλα με τα ιρλανδικά  και τα μαλτέζικα).