Κοινωνια

Η αμοιβή για λαθραία διακίνηση ανθρώπων δεν είναι σταθερή και εξαρτάται από  μια σειρά παραγόντων, όπως η απόσταση, η περιοχή, ο τρόπος μεταφοράς, οι συνοριακοί έλεγχοι, η δυσκολία διέλευσης των συνόρων κ.α.