Ιδεες

Συνολική συμφωνία για την Ελλάδα, στο Eurogroup το βράδυ της 21ης προς 22α Ιουνίου, που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης, την χορήγηση δόσης 15 δισ. ευρώ εκ των οποίων μέρος θα διατεθεί για την πρόωρη αποπληρωμή δανείου 3,3 δισ. στο ΔΝΤ και τα υπόλοιπα, μαζί με τα υπάρχοντα διαθέσιμα, θα δημιουργήσουν ένα μαξιλάρι περίπου 24 δισ. ευρώ για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του δημοσίου τους πρώτους 22 μήνες μετά το τέλος του προγράμματος. Σε ό,τι αφορά στο χρέος, αποφασίστηκε η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής δανείων ύψους 96 δισ.